Smijehom strah pokrijem... ♥
Taman odrastem, ti podjetinjiš. Taman podjetinjim, ti odrasteš. Uvijek mi bježiš za jedno jučer. Uvijek si daleko za jedno sutra. Taman za ništa. Taman za sve...